Värmepumpsinstallationer anpassar vi alltid efter kundens önskemål och behov och vi har inte låst oss vid ett märke utan installerar olika fabrikat. Vid alla värmepumpslösningar (luft-luft, luft-vatten eller bergvärme), så vi besiktigar alltid platsen för installationen och gör effektberäkningar för bästa resultat.
Bra garantivillkor och till privatpersoner kan eventuellt ROT-avdrag göras.
Service av alla typer av värmepumpar.
Service, installation och försäljning av vvs-utrustning såsom elpannor, pumpar, ventiler, styr- och regler och dylikt. 

För service eller frågor:
070 743 0797 eller
info@coldfinger.se